•  Клубови за стара и одрасла инвалидна лица један су од облика ванинституционалне заштите старих и одраслих лица у стању социјалне потребе, Геронтолошког центра Бачка Паланка. Ови клубови су низ година активни у Пивницама, Товаришеву, Челареву, Новој Гајдобри, Младенову. Циљ им је пружање услуга социјалног рада свим својим члановима, задовољавање њихових свакодневних социјалних потреба, организовање образовних, [...]