Dobro došli na prezentaciju Gerontološkog centra “Bačka Palanka”.

  • 01/12/2022

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, […]

  • 30/11/2022

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when […]

Usluge Gerontološkog centra

Dom i klubovi

Služba za dnevne usluge u zajednici, Gerontološkog centra Bačka Palanka, obuhvata  rad gerontonegovateljica i  gerontodomaćica, (pružanje usluga kućne nege i pomoći u kući), kao i rad Klubova Gerontološkog centra, za stara i odrasla lica.

Klubovi za sada postoje u Tovariševu, Čelarevu, Mladenovu, Novoj Gajdobri i Pivnicama. U planu je da se rad ovakvih klubova proširi i na druge seoske mesne zajednice bačkopalanačke opštine. Cilj im je da svojim članovima pružaju usluge socijalnog rada i zadovoljavanja svakodnevnih socijalnih potreba, kao i obrazovne, kulturno-umetničke, zabavne, rehabilitacione i rekreativne aktivnosti.

osoblje
osoblje

Dom i klubovi

Služba za dnevne usluge u zajednici, Gerontološkog centra Bačka Palanka, obuhvata  rad gerontonegovateljica i  gerontodomaćica, (pružanje usluga kućne nege i pomoći u kući), kao i rad Klubova Gerontološkog centra, za stara i odrasla lica.

Klubovi za sada postoje u Tovariševu, Čelarevu, Mladenovu, Novoj Gajdobri i Pivnicama. U planu je da se rad ovakvih klubova proširi i na druge seoske mesne zajednice bačkopalanačke opštine. Cilj im je da svojim članovima pružaju usluge socijalnog rada i zadovoljavanja svakodnevnih socijalnih potreba, kao i obrazovne, kulturno-umetničke, zabavne, rehabilitacione i rekreativne aktivnosti.

osoblje

Pomoć i nega

Pomoć u kući i kućna nega pruža se od 2004.godine. Najčešći korisnici ovih usluga su osobe sa narušenim zdravljem, ili nekim socijalnim problemom. Cilj Službe je da omogući  zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika, da im olakša starenje, a da pri tome osoba ostane u svom domu.

Usluga kućne nege obuhvata : zadovoljavanje higijenskih potreba nepokretnih i polupokretnih korisnika, preventivnu masažu i vežbe, higijensku priremu za uzimanje obroka, pripremu, serviranje i hranjenje polupokretnih i nepokretnih korisnika, usluge nabavke i uzimanja lekova, usluge praćenja korisnika lekaru, a sve prema potrebama i prema dogovoru.

Usluge pomoći u kući obuhvataju :  Nabavku namirnica i  svakodnevnih potrepština, plaćanje računa, kuvanje, pranje posudja, donošenje ogreva i zagrevanje stana, generalno čišćenje i spremanje stana, pranje i peglanje rublja, usluge praćenja korisnika u  crkvu, kod srodnika, u klub … 

osoblje

Pomoć i nega

Pomoć u kući i kućna nega pruža se od 2004.godine. Najčešći korisnici ovih usluga su osobe sa narušenim zdravljem, ili nekim socijalnim problemom. Cilj Službe je da omogući  zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika, da im olakša starenje, a da pri tome osoba ostane u svom domu.

Usluga kućne nege obuhvata : zadovoljavanje higijenskih potreba nepokretnih i polupokretnih korisnika, preventivnu masažu i vežbe, higijensku priremu za uzimanje obroka, pripremu, serviranje i hranjenje polupokretnih i nepokretnih korisnika, usluge nabavke i uzimanja lekova, usluge praćenja korisnika lekaru, a sve prema potrebama i prema dogovoru.

Usluge pomoći u kući obuhvataju :  Nabavku namirnica i  svakodnevnih potrepština, plaćanje računa, kuvanje, pranje posudja, donošenje ogreva i zagrevanje stana, generalno čišćenje i spremanje stana, pranje i peglanje rublja, usluge praćenja korisnika u  crkvu, kod srodnika, u klub … 

Pogledajte priloge iz lokalnih i regionalnih medija o Gerontološkom centru “Bačka Palanka”, dešavanjima vezanim za Ustanovu kao i zanimljivosti iz života doma.