Istorijat doma “Bačka Palanka”

Gerontološki centar Bačka Palanka

Gerontološki centar  Bačka Palanka osnovan je 1991. godine, osnivač je Vlada Republike Srbije. Sa kapacitetom od 110 ležajeva,Ustanova se nalazi u naseljnom mestu, oko 800 metara udaljena od centra grada.U neposrednoj blizini Ustanove se nalazi apoteka,dobro snabdevene prodavnice prehrambene robe, trafike.Objekat ima bezbedno okruženje za boravak korisnika, zaposlenih i drugih lica. Gerontološki centar Bačka Palanka se sastoji od A,B i C objekta koji su funkcionalno povezani u jednu celinu. Objekat A je prizeman,dok su B i C objekti spratni (P + 1) i imaju liftove za nesmetano kretanje korisnika.Centar poseduje uredjen dvorišni prostor sa dve prostrane saletle koje pružaju mogućnosti za druženje,odmor i rekreaciju. Pored njih je uredjena fontana, još dve manje saletle i uredjen zoo vrt. Prilaz objektu je pristupačan za vozila, korisnike koji se otežano kreću, korisnike u kolicima, a tu je i parking prostor. 

           U  Ustanovi se pruža usluga domskog smeštaja, usluga smeštaja u Prihvatnu stanicu, a organizovana je i vaninstitucionalna zaštita – dnevne usluge u zajednici ( pomoć u kući, i kućna nega, klubovi za odrasla i ostarela invlidna lica i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju).

         Gerontološki centar u Bačkoj Palanci prima na smeštaj odrasla i stara, psihički očuvana lica, osobe sa kombinovanim smetnjama,bolesne i nepokretne korisnike. Zadovoljava njihove potrebe za stanovanjem u bezbednom i sigurnom okruženju,ishranom, odevanjem,zdravstvenom zaštitom,uslugama stručnog socijalnog rada,nege i higijene, kulturno-zabavne, rekreativne potrebe, potrebe za rehabilitacijom. 

         Krilo A objekta Ustanove, kapaciteta 31-o smeštajno mesto, ima 12 stambenih jedinica sa sanitarnim čvorovima, dnevni boravak, biblioteku,trpezariju, kuhinju, salu za individualni i grupni rad, magacinski prostor i vešeraj.Namenjeno je fizički i psihički relativno očuvanim korisnicima. 

         Krilo B, kapaciteta 70 smeštajnih mesta,spratni je objekat namenjen  za smeštaj nepokretnih, odnosno pokretnih korisnika.  

         Centralni deo C je takodje spratni objekat, u čijem prizemlju je veliki hol za organizovanje raznih manifestacija, ambulanta, zdravstvena ordinacija, prostor za radnu terapiju korisnika, sala za fizikalnu terapiju i frizerski salon. Na spratu su garsonjere za smeštaj 9 korisnika, pet kancelarija i arhiva.

       U Službi za zdravstvenu zaštitu lekar, medicinski tehničari i fizioterapeut sprovode dijagnostičke postupke i preduzimaju sve mere za lečenje i izlečenje korisnika.

        U Službi za opštu negu, ishranu i higijenu negovateljice, frizeri, kuvarice, spremačice, održavaju i razvijaju navike korisnika vezane za ličnu higijenu  i higijenu prostora,  kupaju nepokretne i pomažu polupokretnim korisnicima, daju korisnicima hranu, izvode u šetnju.

        U Službi za stručno-socijalni rad radi jedan socijalni radnik i jedan radni terapeut. Obavljaju poslove prijema i smeštaja korisnika, izradu individualnih planova za korisnike, vode matične knjige i propisanu dokumentaciju, pružaju stručnu pomoć i podršku korisnicima. Organizuju radnu terapiju sa korisnicima, zajedničke aktivnosti,kulturno-zabavne i sportske manifestacije,  posete, proslave.