Prijem u dom i cene usluga

Posete korisnicima usluga Gerontološkog centra  su utorkom, četvrtkom i subotom, u vremenu od  10 do 12 sati. 

Procedura za prijem u Ustanovu , kao i smeštaj, obavlja se u saradnji sa  Centrom za  Socijalni rad opštine u kojoj živi lice zainteresovano za smeštaj.

Prvi korak je obraćanje navedenom Centru, jer je to ustanova gde se ostvaruje pravo na smeštaj u Gerontološki centar. Potrebno je da se lično (ili  srodnik), Centru za socijalni rad podnese pismeni Zahtev za smeštaj u Gerontološki centar. U dogovoru sa stručnim radnicima Centra za socijalni rad lice će dobiti tačne informacije o potrebnoj dokumentaciji, kao i odgovore na sva druga pitanja. Svu obaveznu i medicinsku dokumentaciju, lice prikuplja i predaje Centru za socijalni rad. Ova dokumentacija, zajedno sa Zahtevom za smeštaj lica u Gerontološki centar, se zatim prosledjuje u našu Ustanovu, gde nadležna Komisija odlučuje dalje o prijemu.

Cene usluga socijalne zaštite iz Rešenja Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije broj:  338-00-00592/2014-09  od 1. januara 2014. godine pojedinačno iznose za Gerontološki centar Bačka Palanka :

– nezavisni korisnici 22.534,00 RSD
– poluzavisni korisnici 24.734,00 RSD
– zavisni korisnici 32.563,00 RSD
– jednokrevetna garsonjera 33.801,00 RSD
– dvokrevetna garsonjera 30.421,00 RSD

Služba za dnevne usluge u zajednici, Gerontološkog centra Bačka Palanka, obuhvata  rad gerontonegovateljica i  gerontodomaćica, (pružanje usluga kućne nege i pomoći u kući), kao i rad Klubova Gerontološkog centra, za stara i odrasla lica.                                                          

Klubovi za sada postoje u Tovariševu, Čelarevu, Mladenovu, Novoj Gajdobri i Pivnicama. U planu je da se rad ovakvih klubova proširi i na druge seoske mesne zajednice bačkopalanačke opštine. Cilj im je da svojim članovima pružaju usluge socijalnog rada i zadovoljavanja svakodnevnih socijalnih potreba, kao i obrazovne, kulturno-umetničke, zabavne, rehabilitacione i rekreativne aktivnosti.