Pomoć u kući i kućna nega

Pomoć u kući i kućna nega pruža se od 2004.godine. Najčešći korisnici ovih usluga su osobe sa narušenim zdravljem, ili nekim socijalnim problemom. Cilj Službe je da omogući  zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika, da im olakša starenje, a da pri tome osoba ostane u svom domu. Usluga kućne nege obuhvata : zadovoljavanje higijenskih potreba nepokretnih i polupokretnih korisnika, preventivnu masažu i vežbe, higijensku priremu za uzimanje obroka, pripremu, serviranje i hranjenje polupokretnih i nepokretnih korisnika, usluge nabavke i uzimanja lekova, usluge praćenja korisnika lekaru, a sve prema potrebama i prema dogovoru. Usluge pomoći u kući obuhvataju :  Nabavku namirnica i  svakodnevnih potrepština, plaćanje računa, kuvanje, pranje posudja, donošenje ogreva i zagrevanje stana, generalno čišćenje i spremanje stana, pranje i peglanje rublja, usluge praćenja korisnika u  crkvu, kod srodnika, u klub …